Macintosh weekly WTF #3

Pre nekog vremena sam kupio iMac računar kako bih mogao da radim razvoj za iOS platformu. U globalu sam zadovoljan, toliko da sam sklonio “dual boot” i sad imam samo OS X Lion na kućnom računaru. Međutim od samog početka se s vremena na vreme dešavaju WTF momenti, tj. trenutci kada se počeškam po glavi pred problemom koji nisam nikad imao u dugogodišnjem korišćenju Windows-a.

Continue reading Macintosh weekly WTF #3

Macintosh weekly WTF #2

Pre nekog vremena sam kupio Macintosh računar kako bih mogao da radim razvoj za iOS platformu. U globalu sam zadovoljan, toliko da sam sklonio “dual boot” i sad imam samo OS X Lion na kućnom računaru. Međutim od samog početka se s vremena na vreme dešavaju WTF momenti, tj. trenutci kada se počeškam po glavi pred problemom koji nisam nikad ranije  imao u dugogodišnjem korišćenju Windows-a.

Continue reading Macintosh weekly WTF #2

Macintosh weekly WTF #1

Pre nekog vremena sam kupio iMac računar kako bih mogao da radim razvoj za iOS platformu. U globalu sam zadovoljan, i sa početne “dual boot” konfiguracije sam prešao na isključivo korišćenje OS X operativnog sistema. Međutim od samog početka se s vremena na vreme dešavaju WTF momenti, tj. trenutci kada se počeškam po glavi pred problemom koji nisam nikad ranije imao u dugogodišnjem korišćenju Windows-a.

Continue reading Macintosh weekly WTF #1