Macintosh weekly WTF #3

Pre nekog vremena sam kupio iMac računar kako bih mogao da radim razvoj za iOS platformu. U globalu sam zadovoljan, toliko da sam sklonio “dual boot” i sad imam samo OS X Lion na kućnom računaru. Međutim od samog početka se s vremena na vreme dešavaju WTF momenti, tj. trenutci kada se počeškam po glavi pred problemom koji nisam nikad imao u dugogodišnjem korišćenju Windows-a.

Continue reading Macintosh weekly WTF #3