Android dizajn za početnike: Uvod

Autor ovog članka je profesionalni softverski inženjer i nudi konsultantske usluge android razvoja i obuke. Više informacija ovde.

Mislim da mi se još ni jednom nije desilo da na projektu sarađujem sa dizajnerom koji je imao prethodnog iskustva u dizajniranju aplikacija za android. Štaviše, neretko projekat nije ni imao dizajnera jer se kod nas dizajn percipira kao nešto usputno, nešto što ističe vrednost a ne stvara je, pa će biti dodato na kraju kao šlag na tortu (kao da je to moguće…) i to pod uslovom da bude dovoljno resursa. Kad čovek reši da uštedi i sam napravi dizajn, rezultat izgleda otprilike kao ovaj moj sajt :) Elem, da se vratim na temu: ovu seriju članaka sam zamislio kao početno uputstvo nekim sledećim dizajnerima sa kojima ću sarađivati.

Continue reading Android dizajn za početnike: Uvod